פרטיות

כל הפרטים של הלקוחות נשמרים ולא משותפים באף מקום לרבות חברות מסחריות.
שליחת תוכן פרסומי מתבצע רק לאחר קבלת הסכמה של הלקוח