מדיניות החזרה

כל המוצרים המוכנים ואינם מוזמנים במיוחד עבור הלקוח ניתנים להחזרה בתוך 14 ימים קקבוע בחוק כל עוד הם במצב חדש, העטיפה היא במצב וחדש והמוצר ניתן למכירה חוזרת.
 
במידה והמוצר לא במצב חדש מכל סיבה שהיא picmarket שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את המוצר ואו להחליף אותו.
 
במידה והמוצר מיוצר במיוחד עבור הלקוח לא תתאפשר החזרה ואו החלפה של המוצר.

.